ادامه درگیری‌ها در ادلب و ادعاها درباره پیشروی مخالفان به سمت ساحل سوریه