طرح بزرگ انس با ادعیه و زیارات در مدرسه حضرت زینب مشهد برگزار می شود