اظهار بی اطلاعی مسئولان از خط ۳ قطار شهری مشهد جای تعجب دارد