خانلری: برای کنترل دوپینگی داربی برنامه‌ ویژه‌ای نداریم