برگزاری نخستین جشنواره رسانه و دفاع‌مقدس کشور در استان فارس