ناوهای جنگی ایران وارد عمل می‌شوند/ پنتاگون واکنش نشان داد