فغانی گزینه اصلی فینال لیگ برتر/ ترکی داور دربی ۸۰ پایتخت؟