تفاهم نامه همکاری های اقتصادی آذربایجان غربی و استان های مرزی ترکیه امضا شد