اسماعیلاجیچ ملقب به «پیپه» با کارنامه‌ای پر از مدال