سجادی: وزارت ورزش در حد توان ورزشکاران را یاری می‌کند