ادامه پيروزي‌هاي پرامتياز حجي‌زواره / شكست نماينده كروات‌ها