کری:‌ اتخاذ تمهیدات امنیتی شفاف‌تر میان کشورهای عرب حوزه خلیج فارس و آمریکا ضروری است