تعبیر ثبت‌نام هاشمی در انتخابات، به نوشيدن جام زهر