آماده‌سازی بسته‌های 23 و 13 روزه عتبات برای ماه رمضان