نرخ آرایشگاه‌های مردانه از ۱۰ تا ۱۵ هزار تومان تعیین شد