برای اولین درتاریخ لیگ ایران تیمهای پرسپولیس و استقلال جایی بین 3 تیم برتر ندارند