تیم مذاکره‌کننده ضمن رعایت خطوط قرمز در مذاکرات با صلابت از منافع کشور دفاع کند