اعتراض به زمان فینال جام حذفی فایده‌ای ندارد/ کار خودشان را کردند