۸.۲ تن مواد مخدر در غرب تهران کشف شد/ کاهش ۵۰درصدی سرقت مسلحانه