اعزام مبتلایان به بیماری های چشمی به خارج کشور به صفر رسید