توضیح بهزاد فراهانی درباره اهداء مدالیوم به برگزیدگان جشن شب بازیگر تئاتر