رونمایی از کتاب «مجاهد مبلغ، یادنامه آیت الله دهشت»