تجمع طلاب کرمانشاهی در اعتراض به حکم اعدام شیخ نمر