حضور در فضای مجازی از دلایل اصلی حاکمیت طلاق روانی بر خانواده‌‌هاست