گزارشی ازتاریخچه قهرمانان لیگ ایران/ دوئل بی‌جام‌ها با سپاهان