مشوق‌های عجیب برای اعطای تابعیت به بیگانگان در بحرین