حمایت یک برند لوازم خانگی ازبرگزاری رقابت‌های کاپ1 رفتینگ