راهیابی دو تیم دانشگاه شریف به یک رویداد بین‌المللی