تجمع طلاب و علما حوزه علمیه مشهد در اعتراض به صدور حکم اعدام شیخ