نگرانی مجدد یک مقام قضایی از افزایش ورودی پرونده‌ها