فرماندار: قصرشیرین آمادگی میزبانی بازی های مقدماتی جام جهانی را دارد