تولید خودرو در فروردین‌ ماه امسال ۴۱ درصد افزایش یافت