هزینه 774,295,000,000 دلاری شیوخ فاسد در بازار سلاح +آمار