واکنش رییس اسپورت آکورد به خروج فدراسیون‌ها از این سازمان