گردهمایی هزار حافظ قرآن همزمان با شهادت امام هفتم در شاهچراغ(ع)