تصادف در جاده بهبهان - سردشت چهار کشته و چهار مصدوم بر جای گذاشت