بازدید رهبر معطم انقلاب از بیست و هشتمین نمایشگاه کتاب تهران