اظهارات اوباما تکرار اتهامات بی اساس قبلی است/فرافکنی آمریکا