طباطبایی: استقلال بازیکن‌محور بوده نه تاکتیک محور/ دلیلی برای بازی تدافعی سرخابی‌ها نیست