اعلام آمادگی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی جهت شناسایی نوع گونه‌های دامی فرآورده‌های غذایی