نمایش «دست‌نیافتنی‌ها» در تماشاخانه ایرانشهر افتتاح شد