برای رهایی از افسردگی فیلم جدیدم را در بیمارستان آغاز کرده‌ام