ظریف: آمریکا برای راضی کردن متحدان منطقه‌ای‌اش به فرافکنی رو آورده است