بن بست چهارم واگذاری/ سرخابی‌ها سر سفره خودروسازها