بازديد رهبر انقلاب اسلامی از بیست و هشتمین نمایشگاه ...