خبر فوري / واکنش ظريف به اظهارات اوباما : فرافکني مي کند