وزارت‌بهداشت: پراکندن‌ ویروس‌ایدز ایجاد شده توسط شبکه‌های اجتماعی شایعه است