روایت رئیس حوزه هنری از بازدید رهبر انقلاب از نمایشگاه کتاب ‌28‌