ابتکار عمل اهالی مسجدی در کرج/ وقتی ورزش به صف نمازگزاران می رود