آغاز افتتاح حساب امانی پیش‌فروش مسکن از ابتدای خرداد